23/06/2016

Trợ giúp trước xuất cảnh

anh-du-hoc-my

Dịch vụ trước khi xuất cảnh của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về các vấn đề tại đất nước mà bạn sắp đến qua các chủ đề về lựa chọn nơi ở, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ điện thoại di động, văn hóa, phong tục tập quán.

Bạn cũng sẽ có cơ hội để kết nối với các học sinh khác, bao gồm cựu sinh viên, sinh viên hiện tại và tương lai các bạn cùng lớp.

Chúng tôi cũng có thể tư vấn cho bạn bán vé, đổi ngoại tệ, bảo hiểm du lịch, mở một tài khoản ngân hàng thẻ gọi điện thoại quốc tế.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay để biết thêm thông tin về cuộc họp giao ban trước khi khởi hành tiếp theo của chúng tôi.

Nghe các học sinh khác nói về kinh nghiệm của họ về du học trên video và đánh giá của chúng tôi trang.

Dịch vụ Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179